TRƯỜNG TH MINH XUÂN THAM GIA TẬP HUẤN CỎNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀY 12/05/2018

 Trường TH Minh Xuân  cử 2 cán bộ về hội trường cầu TH trường Nội trú để tham gia tập huấn  Bắt đầu từ 8h ngày 12/5/2018 có 31 đơn vị trường cử cán bộ giáo viên về tập huấn.Trong buổi tập huấn các đ/c  giáo viên được tập huấn về quản lý cổng thông tin.  Quản lý cây chuyên mục.  Quản lý người dùng và phân quyền sử dụng .......

Bài viết liên quan