Kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam 2018

Một số hình ảnh giáo viên nghỉ hưu dự lễ kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam năm 2018

Cô Định và cô Tuệ đến dự và tặng quà cho tập thể trường lễ kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam năm 2018,